دانلود بازی توضیحات

  • کسب نشان سرآمد در هفتمین جشنواره‌ی رسانه‌های دیجیتال
  • مقام اول جشنواره موبایل و وب ایران (گروه بازی)
  • مقام اول جشنواره پردیس (گروه بازی و سرگرمی)
  • مقام اول جشنواره دانشجوی بازی ساز (بخش موبایل)